Metode & ciljevi

Iako je ostvario najveće poboljšanje u vidu energetske učinkovitosti u posljednjih nekoliko godina, sektor kućanstva još uvijek čini znatan udio u potrošnji energije u Europi: 29% sveukupne potrošnje energije odvija se u kućanstvima, gdje grijanje i hlađenje čine oko 66% ukupne potrošnje energije u kućanstvima, što predstavlja najveći trošak za većinu obitelji.

Obitelji s djecom okosnica su FIESTA projekta, čiji je cilj smanjiti njihovu potrošnju energije i uz to vezane emisije plinova, potičući poboljšanja u svakodnevnim navikama obitelji kako bi postali energetski učinkovitiji, posebice u korištenju sustava grijanja i hlađenja kod kuće.

Sufinanciran u okviru programa Inteligentna energija za Europu, projekt FIESTA započeo je u listopadu 2014. godine, a trajat će 36 mjeseci (do rujna 2017.).

Široko partnerstvo FIESTA projekta broji 19 partnerskih institucija iz 5 zemalja južne Europe (Španjolska, Italija, Hrvatska, Bugarska i Cipar) posvećenih podržavanju obitelji u smanjenju njihove kućne potrošnje energije. Poseban naglasak u svim projektnim aktivnostima stavljen je na osjetljive skupine, kao što su obitelji s nižim primanjima, korisnici socijalnih programa gradova i općina i sl.

Uspostavljene su službe za podršku (Energy Help Desk - EHD) u svakom partnerskom gradu, što će pomoći obiteljima da unaprijede korištenje energije i ostvare stvarne energetske uštede u kućanstvima. 

Veliki broj lokalnih dionika (kao što su predstavnici škola, upravitelja zgrada, udruga potrošača, ekoloških udruga, energetskih agencija, distributera i instalatera uređaja/sustava za grijanje i hlađenje) bit će aktivno uključen u projektne aktivnosti, kako bi se postigla što veća vidljivost projekta i osigurali temelji za eksploataciju projektnih rezultata za vrijeme, ali i po završetku projekta.

U okviru projekta bit će provedeno 2.100 energetskih savjetovanja u 14 različitih gradova, uz procijenjenu uštedu energije od  328 toe/god, kao i značajno smanjenje štetnih plinova od 1.130 tCO2

Italija

Španjolska

Hrvatska

 • Pula

  Grad Pula –Pola
  Giardini 2,
  52100 Pula


  Tel: 0992269574
  E-mail: enu@pula.hr

 • Rijeka

  Grad Rijeka

  RI INFO – Korzo 18b

  51000 Rijeka

   

  Tel: 051 209 616

  E-mail: marin.luburic@rijeka.hr

 • Zadar

  Grad Zadar
  Brne Krnarutića 13
  23000 Zadar


  Tel: 023/208 043
  E-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr

Bulgarska

Cipar