Μέθοδοι & Στόχοι

Στον τομέα του νοικοκυριού οφείλεται κατά κύριο λόγο ένα μεγάλο μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη: 29% της ολικής ενέργειας καταναλώνεται στον οικιακό τομέα, όπου ειδικά για τη θέρμανση και την ψύξη καταναλώνεται το 66% της ολικής χρησιμοποιούμενης ενέργειας στο σπίτι. Αυτά είναι και τα μεγαλύτερα έξοδα στις περισσότερες οικογένειες.

Οικογένειες με παιδιά είναι ο πυρήνας του προγράμματος FIESTA το οποίο στοχεύει στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα νοικοκυριά και κατά συνέπεια στη μείωση των συναφών εκπομπών. Με μια σειρά από ενέργειες, θα ενθαρρυνθούν να βελτιώσουν τις καθημερινές τους συνήθειες προκειμένου να γίνουν ενεργειακά αποδοτικότερες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης του σπιτιού. 

Το πρόγραμμα FIESTA ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014, θα διαρκέσει 36 μήνες (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη.

Η ομάδα του FIESTA είναι μεγάλη και μετρά 19 εταίρους από 5 Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία και Κύπρο), που δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν τις οικογένειες στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του σπιτιού τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εμπλοκή των «ευάλωτων καταναλωτών» (όπως οικογένειες με χαμηλό εισόδημα οι οποίες ζουν σε κοινωνική στέγαση και προσφυγικές συνοικίες) σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Σε κάθε πόλη που συμμετέχει στο πρόγραμμα έχει ιδρυθεί ένα ενεργειακό γραφείο (Energy Help Desk) για να βοηθήσει τις οικογένειες να βελτιώσουν την χρήση της ενέργειας στο σπίτι τους και να επιτύχουν πραγματικές εξοικονομήσεις ενέργειας αλλά και χρημάτων.

Ένα ευρύ φάσμα των τοπικών φορέων (σχολεία, οργανισμοί κοινωνικής στέγασης,  καταναλωτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, έμποροι και εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, οργανισμοί ενέργειας και άλλοι) θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες του έργου ούτως ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα ενημερωθούν αλλά και για να προετοιμάσουν το έδαφος για την αξιοποίηση των πρωτοβουλιών του προγράμματος, ακόμη και μετά το πέρας του έργου.

Μέχρι το τέλος του έργου, θα έχουν διεξαχθεί 2.100 ενεργειακοί έλεγχοι σε 14 διαφορετικές πόλεις, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας 328 τόνων ισοδύναμου πετρελαίου/έτος και εκτιμώμενη μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 1.130 t CO2.  

Ιταλια

Ισπανια

Κροατια

Βουλγαρια

Κυπρο

 • Λάρνακα

  Δήμος Λάρνακας

  Δημοτικό Μέγαρο

  Λεωφόρος Αθηνών

  Τ.Θ. 40445

  6300 Λάρνακα

  τηλέφωνο24 816556
  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: perivallon@larnaka.com

   

 • Λεμεσός

  Δήμος Λεμεσού

  Γωνία Σαλαμίνας – Αθηνών

  Τ.Θ. 50089

  3600 Λεμεσός

  τηλέφωνο25 362996

  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fiesta@limassolmunicipal.com.cy