Методи & Цели

Въпреки че през последните години сектор ‘Домакинства’ отчита големи постижения в енергийната ефективност, той все още държи значителна част от енергийното потребление в Европа: 29% от крайното енергийно потребление принадлежи на домакинствата, а отоплението и охлаждането заемат 66% от общото енергийно потребление в жилищата, правейки ги най-големият разход за енергия сред повечето семейства.

Семействата с деца са основната целева група на проекта, като целта е да се намали тяхното енергийно потребление и свързаните с това вредни емисии чрез промяна на обичайното им поведение, правейки го енергийно ефективно и по-специално при употребата им на домакински уреди за отопление и охлаждане.

Финансиран по програма „Интелигентна енергия за Европа“, проект „ФИЕСТА“ стартира през октомври 2014 г. и е с продължителност 36 месеца (приключвайки през септември, 2017 г.). 

Партньорството в рамките на проект „ФИЕСТА” обхваща 19 организации от 5 южноевропейски държави (България, Испания, Италия, Кипър и Хърватска), като всички ще бъдат ангажирани да подкрепят семействата при намаляването на тяхното енергийно потребление. При изпълнението на проектните дейности ще се наблегне специално върху привличане на уязвимите потребители (като например семейства с ниски доходи, живеещи в социални жилища и други подобни).

Беше учреден енергиен офис във всеки град, който участва. Той ще подпомага семействата при подобряване на енергийната им ефективност с цел постигане на реални икономии на енергия. 

Широк набор от местни заинтересовани страни (като например училища, социални организации, потребителски и екологични сдружения, търговци и монтажисти на уреди за отопление и охлаждане, енергийни агенции и други подобни организации) ще бъдат привлечени за участие в дейностите на проекта с цел да се разшири броя на хора, които ще бъдат информирани, поставяйки по този начин началото на реалното използване на продуктите от проекта, което трябва да продължи и след неговия край.

Италия

 • Trieste

  Comune di Trieste
  via della Procureria 2A
  34121 Trieste


  tel: 040 675 8336
  e-mail: sportellofiesta@comune.trieste.it

   

 • Forli

  Comune di Forlì
  PRESSO L’ UFFICIO RELAZIONI
  CON IL PUBBLICO (URP)
  Piazzetta della Misura, 5,
  47121 Forlì


  tel: 0543 712434
  e-mail: sportelloenergia@comune.forli.fc.it

 • Ravenna

  Comune di Ravenna
  PRESSO SERVIZIO AMBIENTE ED
  ENERGIA
  Piazzale Farini, 21 - 2° piano
  48121 Ravenna

  tel: 0544 482674
  e-mail: sportelloenergia@comune.ra.it

Испания

 • Logrono

  Ayuntamiento de Logroño
  Punto de Información
  Ahorro de Energía
  Avda. de la Paz, 11


  Teléfono: 941 27 70 00 (ext.1440/ext.1438)
  Email:europroyect1@logro-o.org

 • Pamplona

  Ayuntamiento de Pamplona
  Punto Infoenergía
  C/ Uztarroz s/n, 1ª planta
  (Monasterio Viejo de San Pedro),
  31014


  Teléfono: 948 420 991
  Email: infoenergia@pamplona.es

   

 • Zaragoza

Хърватска

 • Pola

  Grad Pula –Pola
  Giardini 2,
  52100 Pula


  Tel: 0992269574
  E-mail: enu@pula.hr

 • Rijeka

  Grad Rijeka

  RI INFO – Korzo 18b

  51000 Rijeka

   

  Tel: 051 209 616

  E-mail: marin.luburic@rijeka.hr

 • Zadar

  Grad Zadar
  Brne Krnarutića 13
  23000 Zadar


  Tel: 023/208 043
  E-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr

България

 • Враца

  Община Враца
  ул. “Стефанаки Савов” № 6
  гр. Враца 3000


  Телефон: 092 629563
  Имейл: energyhelpdesk_vratsa@abv.bg

 • Пазарджик

  Община Пазарджик
  бул. "България" № 2
  гр. Пазарджик 4400

  Телефон: 034 402289
  Имейл: fiestadesk.pz@abv.bg

 • Бургас

  Община Бургас
  ул. „Климент Охридски“ № 3
  гр. Бургас 8000

  Телефон: 056 898738
  Имейл: fiesta@burgas.bg

Кипър

 • Larnaka

  Δήμος Λάρνακας

  Δημοτικό Μέγαρο

  Λεωφόρος Αθηνών

  Τ.Θ. 40445

  6300 Λάρνακα

  τηλέφωνο24 816531
  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.karakatsanis@larnaka.com

   

 • Limassol

  Δήμος Λεμεσού

  Γωνία Σαλαμίνας – Αθηνών

  Τ.Θ. 50089

  3600 Λεμεσός

  τηλέφωνο25 362996

  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fiesta@limassolmunicipal.com.cy